sosyal belediyecilik


Bu makale 2017-10-14 09:40:22 eklenmiş ve 8005 kez görüntülenmiştir.
mustafa maden

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sosyal belediyecilik; yerel yönetimlere sosyal ve kültürel alanlarda planlama ve düzenleme sorumluluğu da veren yerel yönetim anlayışıdır.

 Sosyal Belediyecilik,  yapılacak denetlenebilir bir sosyal bütçe ile; kentte   yaşayan  çocuk, genç, engelli, işsiz, yaşlı, kadın gibi dezavantajlı kesimler  (yoksulluk-istihdam gibi kriterler gözetilerek) öncelikli sosyal harcamalarla  altyapı yatırımları yapmayı gerektirir.

Sosyal belediyecilik, yerel yönetimleri işsizlik ve yoksullukla mücadelenin de etkin bir merkezi haline getirebilmelidir. Bunu yaparken   yoksulların  gündelik ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların üretim-tüketim sürecine katılımını sağlayacak bir politika öne çıkarılmalıdır. Yani vatandaşların temel gereksinimlerini karşılayabilmelerini kolaylaştırmak temel amaç olmalıdır. (Günümüzde yapılan “Yardım et sömür gibi çirkin ve yanlış  anlayıştan uzak olunmalıdır”. Sürekli temel ihtiyaçların karşılanması sürdürülebilir bir durum olmadığı gibi yoksulluk sorunlarını da çözememekte  hatta daha  da derinleşen sosyal sorunları beraberinde getirebilmektedir.)  Bu amaçla, işsizlerin kayıt altına alındığı emek büroları kurulabilir. Kent sınırları içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla yapacağı işbirliğiyle “öncelikle kentte yaşayanların istihdamı” projesini yaşama geçirebilir.

 Sosyal belediyeciliğin önemli bir işlevi de; çoğulcu ve çok sesli bir kültür politikası anlayışı içinde kent halkının kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayarak yerelde demokrasi bilincinin gelişmesine katkı sunmak olmalıdır. Bunun sonucu ülkemizin her etnik kökeni ve her kültüründen insanların bir  arada  yaşadığı   ilçemiz   insanları   arasında hoşgörü kültürünün yerleşmesi de sağlanacak, zaman zaman olası  basit, çağdışı ve gereksiz tartışmalar da önlenecektir. Bu amaçla:

Kültür ve sanat çevreleriyle ortak projeler yaparak  Belediye Kültür merkezleri her yaş grubunun kendini ifade   edebildiği   sanat merkezlerine (tiyatro, müzik eğitim ve sunum merkezi) dönüştürülmeli, bu merkezler, her anlayış ve düşünür çevreleri, sanatçı ve kültür insanlarının halkla bir araya geldiği alanlar haline getirilmelidir.

Yoğun  göç  alan  ve göçle  son yıllarda yıllık nüfusu 50 bin civarında artan bölgemiz  genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Sosyal belediyeler bu genç nüfusun değerlendirilebilmesini çok iyi bilmelidir. Bu potansiyel; onların yeteneklerinin doğru tespit ve geliştirilmesi, doğru biçimde yönlendirilmesiyle, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmakla değerlendirilebilir. Bu da;  kollayıcı, koruyucu  ve geliştirici  bir  anlayışla  kurulacak  çok yönlü gençlik merkezleri  ile mümkündür.

          Bu  profesyonel  donanımlı çok  yönlü  gençlik merkezlerinde yapılacak ortak çalışmalarla farklı kültürlerden, farklı coğrafi bölgelerden göçle gelen gençler arası iletişim ve diyalog geliştirilebileceği gibi bu farklılıklar arasında etkili bağlarında kurulmasına katkı sunulabilir. Yine bu merkezlerde gençlerin yaptığı ortak çalışma ürünleri (sergi, gösteri v. b. şeklinde) mahallelere taşınarak mahalleler, hatta aileler arası iletişimle ortak kent kültürünün oluşmasının önü açılır. İnsanların yaşadığı çevreye aidiyet duyguları geliştirilebilir.

          Sosyal belediyecilik;  ülkemizde görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engellilerin  % 10-12 civarında olduğu bilinciyle bu insanlarımızın aktif toplumsal yaşama katılabilmelerinin önündeki engelleri kaldıracak projeleri acilen yaşama  geçirmelidir. Yerinde hizmet dahil bu insanların aktif yaşamın içinde olabilmelerine olanak verecek olanaklar sağlanmalıdır. (Yaşlı ve engelliler için ; Mahalle hizmet evleri, eğitim yaşındakileri taşıma, engellilerin taşıma ile kültür sanat etkinliklerinde yer almalarını sağlama gibi…) İlçemizde 35 ilk okul,34 orta okul (tümü aynı binada iki okul olarak),8 meslek lisesi ve 5 Anadolu statülü Anadolu lisesi ile Anadolu meslek lisesi olmak 92  kurumda (92 bina yok.) 115000 civarında öğrenci eğitim öğretim görmektedir. İlçe Milli eğitim Müdürlüğü istatistiklerine göre ilköğretim (ilk/ortaokul) deki derslik sayısı 1370, Ortaöğretimdeki  510 civarında gibi olsa da okul yönetimlerince zorunluluktan oluşturulan derslikler ile Anadolu statülü okulların derslik aşına düşen öğrenci sayısı birlikte değerlendirildiğinde sağlıklı bir istatistikle yaklaşık 1400-1500 derslikte toplam 115000 civarında öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verilmektedir. Okullarımızın %85-90’ının ikili öğretim yaptığı,eğitim öğretimin (ki yeni haftalık ders saatleri ile günlük 14-15 saat ders yapılması nedeniyle )sabah 07:00 den akşam 18:30 saatlerine kadar sürdüğü  bu durumda eğitim öğretimde verimlilikten, hatta öğrenci güvenliğinden bile  söz edilemeyeceği açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim kurumları Yönetmeliğinin standartları (sınıf mevcutları 40’aşamaz.) ve tekli öğretim esas alındığında ilçemizde 1300-1400 derslik acil ihtiyaçtır. İlçemizde(ikili öğretimle) ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı:45 , ortaöğretimde ise(Anadolu statülü okullar çıkarıldığında): 48 civarındadır. Yerel yönetimin acilen arsa üreterek M.E.B. ve hayırseverler aracılığıyla EĞİTİM SEFERBERLİĞİNİ başlatmalıdır.

09/07/2004 tarih ve 5215 sayılı belediye yasasında  belediyenin giderleri arasında:

 

1-Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

2-Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

3-Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

4-"Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri" olduğu  gerçeğiyle;

(Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.)

          Sosyal belediyeler kentte yaşayanların sosyolojik, sosyal kültürel ve ekonomik analizini yaptırarak;

1.Mahallelerde halka açık,  görevli rehberi de bulunan kütüphane ve okuma salonları, Öğretmenleri de bulunan etüt merkezleri, beyin sporu alanları açmalıdır.

2.İnsan kaynakları uzmanlarınca belirlenen üretim ve hizmet sektöründe ihtiyaçlarda istihdamı sağlanabilecek genç, yetişkin ve engelliler için sertifikalı meslek ve  beceri  kazandırma kursları açmalı, bu kurslarda üretilenlerin değerlendirilebileceği alanlar oluşturmalıdır.

3.”Her çocuğun öncelikli eğitimcisi ebeveyndir” anlayışı ile mahallelerde Anne- Baba  Eğitim  ve  Danışma  merkezleri  açıp işlerliğini kontrol etmesini. (Bu merkezlerden hizmet alıp belgelendirenlere  bir takım sosyal  belediyecilik hizmetlerinde  öncelik verilerek  Esenyurt  ilçemiz için daha da  önem  arzeden  bu eğitimler  teşvik edilebilir.)

4.Belediye Kültür Merkezlerinin yaygınlaştırılarak her semtte bir gösteri salonu oluşturarak  tiyatro, müzik v.b. gösterileri ile kültür-sanat hizmetleri ile çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirebileceği alanlar oluşturmalıdır.

5.Yaşlı ve engelliler için Mahalle hizmet evleri, eğitim yaşındaki engelliler için taşıma hizmetleri vermesini, kültür-sanat etkinliklerinde aktif şekilde yer almalarına yönelik hizmet üretmelidir.

6.İşlev ve amaçlarını yukarıda özetlenen  şekliyle, koruyucu kollayıcı ve  geliştirici  bir anlayışla kurulacak çok yönlü gençlik merkezlerinin yaşama geçirmelidir.

7. İşsizlik  ve  yoksullukla mücadelenin de etkin bir merkezi olabilmek adına kentte yaşayan   işsizlerin kayıt altına alındığı Emek Büroları kurup Kent sınırları içinde faaliyet gösteren işveren kuruluşları ile yapılacak işbirliği içinde “öncelikle kentte yaşayanların istihdamı” projesini yaşama geçirecek çalışmalar yürütmelidir.

8.Arsa üretimi ile sosyal donatılı alt yapısı tamamlanmış ucuz konut üretimine öncelik vermeli, bu yapılaşmada alt yapı yanında eğitim ve sağlık kurumlarını önceliğine almalıdır.

9.Toplu konut alanları oluşturulurken  öncelikle imalatın eğitim ve sağlık altyapısı olmasına özen göstermesini,(konutu yap, sat,  yaşamı  başlat ama çocuklara okul yok! Anlayışını reddetmelidir.)

10.“Eğitim öncelikli” kısa vadeli  stratejik planlarını yaparak kentteki okul ve derslik ihtiyaçlarının giderilmesine dönük çalışmalarla "nitelikli eğitime katkı sağlamalıdır                    

                                                   Mustafa MADEN

                                                    Kimya öğretmeni

(Avcılar Gümüşpala ve Esenyurt Halil AKKANAT Çok Proğralı Lisesi                                                                       ESKİ MÜDÜRÜ) 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Anket
Seri İlanlar
Gazete Avcılar
© Copyright 2013 DKM Tasarım. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
gazete avcılar
gazete avcılar
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
LİNG
Hava Durumu
ilkbir hizlipro Dolar kaç para